GWARANCJA

Naprawa głowic i silników

GWARANCJA

Naprawa głowic i silników

 • 1. Gwarantem jest firma Piętka 1 s.c. we Wrocławiu.
 • 2. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty wydania przedmiotu gwarancji.
 • 3. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
 • 4. Udzielona gwarancja wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi, zgodnie z art. 558 KC.
 • 5. Gwarancja jest udzielana tylko na wykonaną usługę i wymienione części.
 • 6. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania głowicy i silnika jest ścisłe stosowanie zaleceń Gwaranta i unikanie działań przed którymi przestrzegał Gwarant a przede wszystkim usunięcie przyczyny ich wcześniejszego uszkodzenia.
 • 7. Firma "Piętka 1" s.c nie ponosi odpowiedzialności za usterki wynikłe z nieprawidłowego montażu głowicy na silnik, bez zachowania odpowiednich reżimów technologicznych, bez użycia odpowiednich narzędzi oraz wymiany niezbędnych części.
 • 8. Ze względu na zużycie głowicy lub silnika oddanych do naprawy, firma Piętka 1 s.c. nie stosuje technologii naprawy producenta. Nie gwarantuje też zachowania wszystkich tolerancji wymiarowych i zaleceń producenta, Zobowiązuje się jednakże poprzez przeprowadzenie odpowiednich zabiegów technicznych do doprowadzenia głowicy lub silnika do stanu umożliwiającego ich prawidłową eksploatację.
 • 9. W przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości naprawy wykonanej przez Gwaranta głowicę lub silnik należy dostarczyć do siedziby firmy Piętka 1 s.c. 54-618 Wrocław, ul. Pińska 3 wraz z pisemną reklamacją.
 • 10. Gwarant na naprawiane głowice i silniki nakleja znaczki kontrolne, które poprzez zaczernienie poszczególnych pól wskazują temperaturę pracy silnika, głowicy. Zaczernienie 4-go pola oznacza, że silnik, głowicę użytkowano niezgodnie z zaleceniami, zbyt wysoka temperatura eksploatacji, co skutkuje utratą gwarancji. Zniszczenie lub utrata znaczka również powoduje utratę gwarancji.
 • 11. W przypadku uznania przez Gwaranta reklamacji za uzasadnioną poniesie on koszty naprawy silnika lub głowicy oraz demontażu i montażu naprawianej części według średnich, wcześniej uzgodnionych, cen rynkowych.
 • 12. Gwarant zastrzega sobie prawo do dostarczenia niezbędnych części oraz wskazania zakładu, który wykona naprawę na koszt Gwaranta.
 • 13. W przypadku gdy niewłaściwa naprawa głowicy spowoduje uszkodzenie innych elementów silnika firma Piętka 1 s.c. dokona niezbędnych napraw na swój koszt, pod warunkiem, że uszkodzenia te będą wynikiem nagłej awarii a nie eksploatacji niesprawnego pojazdu.
 • 14. Gwarant wykona naprawę gwarancyjną reklamowanej części w ciągu 14 dni roboczych.
 • 15. Gwarant nie bierze odpowiedzialności za straty klienta wynikłe z braku możiwości eksploatacji pojazdu przez klienta w okresie naprawy gwarancyjnej, holowania pojazdu, utraty zarobków itp.

CO NAS WYRÓŻNIA

Naprawa głowic i silników

100%
Kompleksowość napraw
100%
Podejmowanie wyzwań
100%
Zaangażowanie

KONTAKT

Piętka1 sc, ul. Pińska 3, 54-618 Wrocław, NIP 8942448294